Wat als...

ze u zelf niet bellen?

uw sales achterlopen op target?

het voor u lastig is om bij gekwalificeerde prospects aan tafel te komen?

uw agenda wel erg wit ziet?

(koude) acquisitie niet uw sterkste punt is?

uw branche piekperiodes kent waarin u omzet moet genereren?

uw pipeline wel een boost kan gebruiken?

u al heel lang met juist die ene prospect in gesprek wilt?

Ceo